[2011-08-09] Honduras Tigo Approval.
[2011-06-24] Panama Movistar Approval
[2011-06-18] Peru Claro Approval
[2011-06-14] El Salvador Movistar Appro...
[2011-06-07] El Salvador Tigo Approval